Skip to content

Indeks Dow Jones Industrial Average Komponenty DJ: DJI Akcje TradingView

Spółki o bardziej wartościowych akcjach mają zatem większy wpływ na ogólną wartość indeksu niż te mniejsze. Pierwotnym dzielnikiem była liczba 12, czyli liczba wszystkich pierwotnych spółek w indeksie. Oznacza to, że początkowo wartość DJIA była obliczana za pomocą prostej średniej arytmetycznej. Dziś wartość dzielnika jest już mniejsza niż 1, a więc wartość indeksu jest wyższa…

Read More

Year over Year YoY Formula + Calculator

YoY analysis is important because it provides a long-term gauge of growth while neutralizing for seasonality. By documenting key patterns over set timeframes from one year to the next, you can understand how your company is performing on a consistent basis. CAGR measures the annual growth rate of an investment or a metric over multiple…

Read More

The Best Trading Hours in the Forex Market

This affords traders the benefit of not having to watch markets continuously while they’re trading. Once an opportunity is identified, traders place the trade with a stop attached and monitor at a later stage to see the progress of the trade. Knowing the forex market’s operating hours is essential for a trader. You need to…

Read More

What Is Stagflation, What Causes It, and Why Is It Bad?

Stagflation is a double whammy of economic woes that combines lethargic economic growth (and, typically, high unemployment) with escalating inflation. It’s also a conundrum for fiscal and monetary policymakers, as it turns the Phillips curve on its head. Although the U.S. eventually overcame the stagflation scourge of the 1970s—after a decade of economic doldrums—the causes…

Read More

DELTA English meaning

If the river breaches its natural levees (such as during a flood), it spills out into a new course with a shorter route to the ocean, thereby obtaining a steeper, more stable gradient.[13] Typically, when the river switches channels in this manner, some of its flow remains in the abandoned channel. Repeated channel-switching events build…

Read More

Jak kupić akcje amerykańskich spółek: przewodnik 2024

Finlio to platforma, która już od 2014 roku dostarcza swoim czytelnikom praktycznych, obiektywnych i, co najważniejsze, opartych na osobistym doświadczeniu treści ze świata finansów i inwestycji. Ponadto opracowujemy również wszelkiego rodzaju narzędzia i usługi Firma XCritical uobecni nowoczesne podejście do handlu – od narzędzia do śledzenia portfela po bezpieczny kantor kryptowalut. Na rynku aż roi…

Read More

Rejestr krótkiej sprzedaży Komisja Nadzoru Finansowego

Aby wykonać transakcje, nie trzeba mieć danych papierów – będzie to tak zwana „goła krótka sprzedaż”, natomiast zazwyczaj zwykle dopuszczalne jest tylko sprzedawanie papierów wartościowych, które uprzednio zostały pożyczone. Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani…

Read More

Biedronka szuka pracowników na wakacje Wiemy, ile można zarobić

I nie tylko wobec banków, ale także ZUS i urzędu skarbowego. Szkolenie powinno zostać wliczone do czasu pracy pracownika, a ponadto przysługuje mu z tego tytułu wynagrodzenie. Dodaje, że z jednej strony, Żabka pobiera opłaty za podnajem, częściowo za prąd oraz za towary. Z drugiej jednak , każdy ajent dostaje różne zniżki w zależności od tego, jak…

Read More

Consumer Price Index CPI: What It Is and How It’s Used

The first is used to determine the current cost of the weighted-average basket of products, while the second is used to analyze the year-over-year change. Investors can use derivatives such as futures, options, and swaps to capitalize on CPI movements. For example, they can use futures contracts to speculate on the future direction of inflation…

Read More

Gross Domestic Product GDP Formula and How to Use It

Economists always claimed that there’s a direct correlation between GDP growth and well-being, but it’s not true. You have countries that have a little more than a third of the per capita GDP of the United States, and yet by many social indicators, they do better than we do. Real GDP is the indicator that…

Read More