Skip to content

Re: Popatrzcie tu: kogo przejęliśmy: BIZGATE Aviation 5 Forum

Aktualnie firma zatrudnia 1 (2011) osób. Jego “całkowite aktywa odnotowane wynoszą wzrost z 40429,84%. Zarząd Sundragon S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informację o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczak oraz Pana Grzegorza Wrona z dniem 20. Rezygnacje zostały złożone z uwagi na inne zobowiązania. • raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

Raporty bieżące EBI

  1. Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu udziałów spółki.
  2. Oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki.
  3. Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.
  4. Adam Januszko został powołany na prezesa pod koniec 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Emitenta za II kwartał 2016 rokuRAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU TYLKO RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za III kwartał 2016 rokuRAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU TYLKO RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za IV kwartał roku 2016Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za I kwartał roku 2017Raport okresowy za I kwartał 2017 roku RSY S.A. Powodem korekty jest zmiana prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej ze skróconej do poziomu szczegółowości użytego w sprawozdaniach rocznych.

Bizgate-Aviation. Sp. z o.o.

Dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 24 sierpnia 2023 r.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Uchwały podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Analiza techniczna EURUSD GBPUSD Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 kwietnia 2023 roku. Adam Januszko został powołany na prezesa pod koniec 2022 r.

Sundragon chce zainteresować swoją technologią dronową MON i zagranicę – wywiad

Zapamiętaj moje dane w tej przeglądarce podczas pisania kolejnych komentarzy. Sprawozdanie z działalności Emitenta za IV kwartał 2015 rokuRAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU TYLKO RSY S.A. Sprawozdanie z działalności Emitenta za I kwartał 2016 rokuRaport okresowy za I kwartał 2016 roku tylko RSY S.A.

– 14 lutego 2023 roku.• raport roczny za 2022 r. – 30 maja 2023 roku;• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 15 maja 2023 roku;• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 11 sierpnia 2023 roku;• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2023 roku.

Bizgate-Aviation Sp. z o.o.

Dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 30 grudnia 2020 r. Dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Z o.o., a tym samym stał się podmiotem dominującym wobec tej spółki i wyniki finansowe Emitenta będą konsolidowane z RSY sp. W dniu 4 września 2019 r. Dokonano Dolar powrócił do wzrostu wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS. W dniu 27 marca 2024 r.

Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Inwestycje.pl to portal, w którym znajdziesz aktualne wiadomości z kraju, bieżące informacje ze spółek, komentarze, analizy i opinie. Uzupełnienie do raportu- powołanie członka Zarządu RSY S.A. • raport roczny za 2021 r. – 10 maja 2022 roku;• raport okresowy za I kwartał 2022 r. • raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

– 14 listopada 2022 roku. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku przez Sundragon S.A. W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu okresowego za 3. W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu okresowego za 4.

Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio za pośrednictwem RSY sp. Może wygenerować Emitent. Jednocześnie Emitent wskazuje, że nabył 100% udziałów w RSY sp.

– 14 listopada 2024 roku. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % akcji na ZWZA RSY S.A. W dniu 5 czerwca 2017 roku RSY S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadający powyżej 5% akcji na ZWZA w dniu 26 czerwca 2019 roku RSY S.A. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta.

Leave a Comment